Andrzej Madej OMI

urodzony 6 października 1951 r. w Kazimierzu Dolnym – polski duchowny rzymskokatolicki, oblat, superior misji „sui iuris” Turkmenistanu.

Zapoczątkował ewangelizację podczas festiwalu rockowego w Jarocinie w 1984 roku.

29 września 1997 r., po utworzeniu Misji „sui iuris”, został mianowany przez papieża Jana Pawła II przełożonym misji „sui iuris” Turkmenistanu – i tym samym został jej pierwszym zwierzchnikiem.

1 marca 2019 r. wziął udział w wizycie Ad limina apostolorum w Watykanie z papieżem Franciszkiem wraz z biskupami Kazachstanu i przedstawicielami Kościoła z Azji Środkowej.