Andrzej Kuśmierski OP

Andrzej Kuśmierski OP

urodzony w 1966 r. w Wałczu – dominikanin, lic. teologii Facultad de Teologia de San Esteban (Salamanca), duszpasterz, subprzeor we Wrocławiu, spowiednik, opiekun dorosłych przygotowujących się do bierzmowania, opiekun Szkoły Filozoficzno-Teologicznej Bł. Czesława.

Do Zakonu wstąpił w 1989 roku. Święcenia przyjął w 1995 r.

Przeor w wielu klasztorach. Koordynator obchodów jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego. Wcześniej mieszkał w Łodzi.

Życzenia imieninowe przyjmuje 16 maja.