Aleksandra Hnatiuk

urodzona 11 listopada 1961 r. w Warszawie – ukrainistka, literaturoznawca, tłumacz, profesor Instytutu Slawistyki PAN, działaczka społeczna.

Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Jej rozprawa habilitacyjna Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości (2003) została wyróżniona nagrodą „Przeglądu Wschodniego” (2003) i nagrodą im. Jerzego Giedroycia (2004).

Matka, Halina Siwak z domu Lewkowska, urodziła się we Lwowie 18 września 1939 r.. W czerwcu 1946 r. przesiedlono ją do powojennej Polski w ramach wymiany ludności pomiędzy RP i ZSRR (tzw. repatriacji). Stało się to kilka miesięcy przed tym, jak jej przyszły mąż, Ukrainiec Eugeniusz Siwak, został wyrzucony ze swojej rodzinnej wsi podczas przymusowych przesiedleń ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”.