Adam Żak SJ

urodzony 18 listopada 1950 r. w Bielsku-Białej – jezuita, doktor filozofii.

Do zakonu jezuitów wstąpił w 1966 roku, odbywając dwuletni nowicjat w Starej Wsi. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 roku.

Studiował filozofię (w Krakowie 1970-73; Monachium 1977-79; Rzymie 1980-86) i teologię w Neapolu (1973-77). W 1986 r. obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; jego promotorem był prof. Carlo Huber SJ.

W latach 1996-2002 prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W latach 2003-2012 pracownik kurii rzymskiej Towarzystwa Jezusowego jako doradca i asystent generała, najpierw dla Europy Wschodniej, a od 2008 roku również dla Europy Centralnej.

Od 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Założyciel i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.