Adam Borysik SAC

urodzony w 1955 r. – pallotyn, od lat 80. XX wieku duszpasterz bezdomnych, przez lata prowadził Dom Charytatywny „Przystań”, kapelan Braci Kurkowych.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 roku. Mieszka w Poznaniu.