List
Oferta specjalna -25%

List do Rzymian

0 votes
Wyczyść

Na siedemnastą rocznicę objawień Kościół ofiarował Najświętszej Maryi Pannie piękny prezent!

Kongregacja Doktryny Wiary wysłała list (tekst poniżej) do Jego Ekscelencji Gilberta Aubry, biskupa Reunion, wyjaśniając swoje stanowisko na temat Medjugorie. Biskup otrzymał list 24 czerwca, a 25. rozesłał go do księży i wspólnot zakonnych swojej diecezji, by duchowni mieli jasno wyłożone stanowisko Rzymu i w razie potrzeby przedstawiali ją wiernym.

Watykan, Pałac Św. Oficjum
26 maja 1998

Congregatio pro Doctrina Fidei
Pr. Nr 154/81–06419

Jego Ekscelencja Gilbert Aubry,
Biskup Saint–Denis i La Reunion

Ekscelencjo,

W swym liście z 1 stycznia 1998 r. postawił Ks. Bp naszej Dykasterii liczne pytania dotyczące stanowiska Stolicy Apostolskiej i biskupa Mostaru odnośnie tego, co nosi miano „objawień” w Medjugorie, pielgrzymek prywatnych i troski duszpasterskiej o wiernych, którzy się tam udają.

Na ten temat — choć niemożliwym jest odpowiedzenie na wszystkie pytania, jakie Ekscelencja postawił — chcę przede wszystkim sprecyzować, że nie jest rolą Stolicy Apostolskiej, w pierwszej instancji, wypracowanie stanowiska dotyczącego fenomenów uważanych za nadprzyrodzone. Dykasteria, gdy chodzi o wiarygodność „objawień”, o których mowa, stoi na stanowisku sformułowanym przez Biskupów byłej Jugosławii w deklaracji z Zadaru 10 kwietnia 1991 roku: „W oparciu o dotychczasowe wyniki badań nie można stwierdzić, że chodzi o objawienia nadprzyrodzone”. Po podziale Jugosławii na różne narody niepodległe, do Episkopatu Bośni–Hercegowiny należy obecnie ewentualne sformułowanie, w oparciu o wyniki prowadzonych badań, nowej deklaracji.

Zdanie, które bp. Perić umieścił w liście do Sekretarza Generalnego „Famille Chretienne”: „Moje stanowisko to nie tylko non constat de supernaturalitate, ale również constat de non supernaturalitate, gdy chodzi o objawienia w Medjugorie”, powinno być uważane za osobiste zdanie biskupa Mostaru, które, jako Ordynariusz miejsca, ma prawo wyrażać, ale jest ono i pozostaje jego opinią prywatną.

Jeśli chodzi o pielgrzymki do Medjugorie, mające charakter prywatny, Kongregacja podtrzymuje swoje zdanie, iż są one dozwolone, pod warunkiem, że nie będą traktowane jako orzekanie o prawdziwości wydarzeń, które wymagają jeszcze badań ze strony Kościoła.

Mając nadzieję, że przedstawiłem satysfakcjonującą odpowiedź przynajmniej na najważniejsze pytania postawione przez Ekscelencję Dykasterii, proszę przyjąć wyrazy moich najgłębszych uczuć.

Bp Tarcisio Bertone

Co z tego wynika?

  1. Deklaracje biskupa Mostaru wyrażają jedynie opinię prywatną. Nie są one oficjalnym stanowiskiem Kościoła.
  2. Kongregacja odsyła nas do deklaracji z Zadaru, która zostawia otwarte drzwi przyszłym badaniom. Zezwala też na pielgrzymki, w których duszpasterze towarzyszą wiernym.
  3. Bez wątpienia wkrótce zostanie powołana nowa Komisja.

Możemy jedynie dziękować za to tak oczekiwane wyjaśnienie.

Od redakcji:

według uzyskanych przez nas informacji, przytaczany przez Daniela Ange’a list bpa Tarcisio Bertone jest jego prywatnym listem, a nie oficjalnym dokumentem Kongregacji Doktryny Wiary.

List
Daniel Ange

urodzony 5 października 1932 r. w Brukseli – francuski duchowny katolicki i pisarz. W roku 1984 Ange założył międzynarodową szkołę modlitwy Młodzi-Światło (fr. Jeunesse-Lumière). Odbył kilkaset podróży ewangelizacyjnych. Z...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze