XXVI Targi Wydawców Katolickich z udziałem W drodze

W dniach 23–26 września 2021 r. w Arkadach Kubickiego i w Ogrodach Zamku Królewskiego (Plac Zamkowy 4, Warszawa) odbywać się będą XXVI Targi Wydawców Katolickich. Tradycyjnie nie zabraknie na nich także Wydawnictwa W drodze z mnóstwem nowości. Zapraszamy na stoisko nr 35! Podczas tegorocznej edycji Targów, w sobotę 25 września br. o godz. 12:00, odbędzie się również spotkanie autorskie z Jackiem Salijem OP.

Tegoroczne targi, choć inne niż dotychczas, jednak tradycyjnie będą spotkaniem ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym oraz ilustrowanym obrazem i dźwiękiem. Organizatorzy – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, pomimo pandemii, pragnie włączyć się w realizację hasła Duszpasterskiego Eucharystia daje życie. Rok II: Zgromadzeni na świętej Wieczerzy, trwający Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polsk oraz obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Rok Rodziny oraz Rok Świętego Józefa. Rok 2021 to także Rok Konstytucji 3 MajaRok Cypriana Kamila Norwida.

Mimo że impreza ma z natury charakter targowy, nie zabraknie na niej także interesujących wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich będzie spotkanie autorskie ze znakomitym kaznodzieją, duszpasterzem i pisarzem w jednej osobie. Jacek Salij OP porozmawia z Małgorzatą Czajkowską i Mikołajem Marczakiem z Teologii Politycznej.

Na rozmowę zapraszamy do namiotu B – Arkady Kubickiego w Zamku Królewskim o godz. 12:00.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie II tom z serii Dzieł wybranych ojca Jacka Salija OP, które od roku publikowane są przez wydawnictwo Teologii Politycznej. Po inauguracyjnym tomie o Św. Augustynie niedawno ukazała się kolejna z serii publikacja – tym razem  poświęcona Św. Tomaszowi z Akwinu. Większość zawartych w niej tekstów skupia się na teologii Doktora Anielskiego, w pozostałych, jego myśl teologiczna przywoływana jest pośrednio, ale jako integralna i istotna część omawianych tematów. – Odniesienia ojca Jacka [Salija] do Augustyna i Tomasza wykraczają poza zwyczajną naukowo-duszpasterską badawczo-inspiracyjną analizę ich pism. To relacja bardzo osobista. Salij bowiem inspiruje się nie tylko ciężarem i stylem ich myślenia, ale także kształtem świętości ich życia – czytamy we wstępie do Dzieł zebranych napisanym przez ks. prof. Jerzego Szymika.

Seria Dzieła zebrane Jacka Salija OP ukazuje się od 2020 roku. Docelowo ma liczyć sześć tomów.

Zostały tu zebrane – pisze autor wstępu – jego książki i artykuły według klucza: Augustyn – Tomasz – Dogma – Ecclesia – Polonia – Ethos. Decor ordinis, piękno porządku – tym pojęciem Tomasz z Akwinu w Contra gentiles nazwał tę właściwość rzeczy stworzonych, w której Bóg udziela im podobieństwa do samego siebie. Tym, co porządkuje ku pięknu owych sześć tomów, to sensus catholicus i sensus Ecclesiae ich autora.

Do zobaczenia!

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze