Zasoby lichej stajenki

Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej światopoglądowo zróżnicowanym. Jeśli więc chcemy, aby święta Bożego Narodzenia były ciągle powszechną kulturową praktyką, musimy przyzwyczaić się do ich obchodzenia na różne sposoby, również takie, w których pomija się p...