Pokolenie iPhonowych wnuków

, 0 recenzji

Jak stać się odpowiedzialnym, kiedy świat nie daje szans? Jak dorosnąć do odpowiedzialności, która według Janusza Korczaka i Emmanuela Levinasa jest troską o drugiego człowieka bez odbierania mu wolności? Poproszony przez redakcję „W drodze” o zabrani...