Dziesięć słów Boga

, 0 recenzji

Doświadczeniem religijnym Izraelitów jest pewność, że wszelkie przykazania, zasady i reguły zawarte w Prawie nie są czymś narzuconym przez Boga, lecz rodzą się w dojrzałej świadomości człowieka, otwierającej się na sens historii, w której ten czło...