Imiona ich są zapisane

Proszę, módlcie się za nas. Wielu z nas widziało rzeczy, które są zbyt straszne, by można je było opisać. Kiedy myślimy dziś o problemie prześladowanych chrześcijan, mamy przed oczami obrazy konkretnych miejsc na mapie, a nawet określonych sytuacji, bo...