Jałmużna ignacjańska

Reguły rozdawania jałmużn św. Ignacego odnoszą się do wszystkich chrześcijan, z zachowaniem specyfiki ich stanu i osobistej sytuacji życiowej. Opowiadano mi niedawno anegdotę o zakonniku, szefie pewnej szacownej instytucji, który wróci...