Co nie jest szkodliwe dla duszy

, 1 recenzja

Fantastyka jako gatunek jest moralnie obojętna, tak jak moralnie obojętne są na przykład Bildungsroman, slapstickowa komedia, sonet lub film wojenny. Nie ma fantastyka cech, które by ją konstytuowały jako gatunek, a które określałyby jej charakter jako pro lu...