Czerwona stuła XKB

Niestety, nie wszyscy — dalece nie wszyscy — hierarchowie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej podzielają poglądy księdza arcybiskupa Michała Mudiugina. Nie bez powodów pisze w Liście Apostolskim Orientale Lumen Jan Paweł II: „Na drodze miłości pojawiły się nowe tr...