Skąd się wzięli Polacy?

W czasach Mieszka I nie można mówić ani o Polsce, ani o Polakach, bo takie pojęcia wówczas nie istniały. Nie ma nawet podstaw do podejrzewania, że funkcjonowały wtedy jakieś koncepcje tożsamości na wielką skalę. Początki są zawsze interesujące. Dotyczy...