„Echo Katolickie” o książce „Największy skarb. Rzecz o Eucharystii”, Jacek Salij OP

„Echo Katolickie” o książce „Największy skarb. Rzecz o Eucharystii”, Jacek Salij OP

Na Mszę św. przychodzimy, żeby czerpać miłość, którą okazuje Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały.

Podczas Mszy św. Jezus nie tylko staje realnie pod postaciami chle­ba i wina wśród nas, ochrzczo­nych i gromadzących się przed Jego ołtarzem jako jeden Kościół, ale staje w tej potężnej, niepojętej miłości, jaka wypełniała Go na krzyżu i doprowadziła do zmartwychwstania. Każdy z nas może – przynajmniej raz na ty­dzień, przynajmniej co niedzielę – w tej Jego ofiarnej miłości się zanurzyć, włą­czyć w nią swoje małe i ułomne ofiary, umocnić się do tego, żeby sprostać czekającym go wezwaniom do miłości, także wezwaniom do miłości trudnej. Na tym właśnie polega nasz udział w jedynej ofierze Chrystusa-Pana -tłumaczy w swojej książce Największy skarb. Rzecz o Eucharystii o. J. Salij OP, dominikanin, profesor teologii i autor licznych publikacji z dziedziny teologii i duchowości.

Eucharystia to centrum życia każdego katolika, a przynajmniej powinna nim być. Nie wynika to z żadnego prawa, a z prawdy o Jezusie i życiu wiecznym. Post eucharystyczny, Komunia pod dwiema postaciami oraz na rękę, ka­tolicy na nabożeństwie protestanckim, znaczenie pierwszych piątków miesiąca – to m.in. tematy rozważań o. J. Salija, podanych w formie krótkich esejów i listów pisanych żywym językiem. Ojciec Salij spieszy z pomocą, by każdy uczestnik Eucharystii mógł z niej w pełni korzystać.

Eucharystia tworzy Kościół nie tylko w tym sensie, że wierzący w Chrystusa, zbierając się wokół ołtarza i przyj­mując Komunię św., tworzą wspól­notę Kościoła, ale i w tym sensie, że uczestnicząc w Eucharystii (jeżeli tylko nasze uczestnictwo jest autentyczne), nabieramy coraz większego podo­bieństwa do Chrystusa, dokonuje się coraz głębsze nasze uchrystusowienie tłumaczy dominikanin. Zachęcam do lektury!

Echo Katolickie”, 5.05.2020 roku

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze