„Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik”, Wit Chlondowski OFM

Objawienia prywatne – nawet te uznane oficjalnie przez Kościół – budzą skrajne emocje. Często przyciągają tylu samo przeciwników, ilu zwolenników. Nikt nie ma obowiązku w nie wierzyć, jednak od wieków stanowią punkt odniesienia dla wielu katolików. Są pomocą w poznawaniu jedynego Objawienia, jednak ich zdecydowana większość to objawienia fałszywe, które przeinaczają nauki zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji.

Proroctwo to fascynujący temat. Jak każdy Boży dar wymaga jednak rozeznania i przyjęcia. Autentyczne objawienie prywatne ma szansę stać się źródłem błogosławieństwa i nawrócenia dla całych narodów, ale objawienie fałszywe może być przyczyną zwiedzenia dla wielu.

– pisze Wit Chlondowski OFMw książce Objawienia prywatne.

Emil Smolana OP i Radosław Broniek OP – szefowie Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w rozmowie z Januszem Pydą OP (całość dostępna jest tutaj) powiedzieli, że w swojej pracy często spotykają się z problemem, jakim jest rzetelne rozróżnienie, co Kościół uznaje za objawienie, a co niekoniecznie mieści się w obiektywnych kryteriach.

Ten przewodnik wychodzi naprzeciw temu problemowi. Franciszkanin Wit Piotr Chlondowski OFM pokazuje, czym jest objawienie prywatne w kontekście objawienia jedynego – w Chrystusie, a także – jakie są kryteria uznania czegoś za objawienie czy proroctwo. To wszystko może pomóc czytelnikowi „badać Ducha” i zbieżność z nauczaniem Chrystusa.

Autor zadaje pytania i szuka odpowiedzi dotyczących m.in. tego, czym tak naprawdę są objawienia prywatne i jak mają się one do Objawienia publicznego, jak rozeznawać autentyczność objawień i jak je interpretować oraz jak podchodzić do objawień świętych, które wydają się negować prawdy wiary.

To już druga publikacja, która ukazała się w ramach serii Pszenica i Kąkol – serii wydawanej wspólnie przez Wydawnictwo W drodze i Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, Aleteia.pl, Liturgia.pl, dominikanie.pl, Radio Emaus, Radio Nadzieja, Radio Doxa.

O autorze:

Wit Piotr Chlondowski OFM (1980 r.) – franciszkanin, doktor teologii dogmatycznej, duszpasterz Wspólnoty i  Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Cieszynie, wykładowca WSD w Katowicach Panewnikach. W 2013 r. obronił doktorat pt. „Pneumatologia Raniera Cantalamessy” na KUL (wydany pt. Spełniona Obietnica. Kim jest i jak działa Duch Święty, Wydawnictwo Zacheusz, Cieszyn 2016). Specjalizuje się w dziedzinach: pneumatologia, teologia charyzmatów i objawień prywatnych, nowe ruchy kościelne, teologia Josepha Ratzingera, ekumenizm. 

O serii:

„Pszenica i Kąkol” to seria książek dotyczących powiązań pomiędzy teologią, duchowością a praktyką życia chrześcijańskiego. Zamiarem autorów jest refleksja na temat tego: „(…) co jest ewangeliczną pszenicą, a co zasiewem Złego, kąkolem”. W ramach serii Wydawnictwo W drodze planuje wydać siedem tytułów.

W poszczególnych tomach autorzy będą szukać odpowiedzi na pytania, m.in. o to: Jak nowe formy religijne zaspokajają duchowy głód człowieka? Czy da się z nich coś zaczerpnąć? Czy można korzystać z orientalnych technik medytacyjnych, wschodnich sztuk walki czy też chińskich praktyk leczniczych? Czy magia jest czymś niebezpiecznym dla człowieka? Jak roztropnie korzystać z rozmaitych ofert rozwoju, aby nie zatracić perspektywy wzrostu w miłości chrześcijańskiej? Które z doktryn, obrzędów czy metod medycyny alternatywnej mogą być niebezpieczne dla wiary chrześcijańskiej i prowadzą człowieka na duchowe bezdroża, a nawet przyczyniają się do utraty zdrowia psychofizycznego czy wręcz możliwości zbawienia? A także: Czy mamy wierzyć wszystkim nowym prorokom albo objawieniom prywatnym, zwłaszcza wieszczącym rychły koniec świata? Czy każda pobożność prowadzi ku Bogu? Jakie praktyki wypaczają naszą duchowość? W jaki sposób Kościół rozumie cud czy uzdrowienie? Co to znaczy czytać Biblię „po katolicku”? Kiedy dana wspólnota jest zdrowa i można w niej wzrastać, a kiedy staje się ona sektą, która zamyka człowieka na Chrystusa? Kim powinien być świecki lider i jaka jest jego rola we wspólnocie kościelnej?

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze