Nowa seria – APOLOGETYKA

Nowa seria – APOLOGETYKA

Opis serii

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury człowieka, wszechświata, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa Słowo Boga. Dlatego dla zrozumienia i głoszenia prawdy chrześcijańskiej istnieje potrzeba wyrażania jej na nowo, nadając niezmiennej istocie – współczesną  formę. Niniejsza seria jest zbiorem książek kompetentnie prezentujących właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie argumenty za prawdziwością objawienia.

Serię Apologetyka opracowują

Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku wydaje publikacje, pomagając łączyć wiarę z codziennością.

Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.

Serię otwiera Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary (Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith) Alistera E. McGratha

Alister E. McGrath uważa, ze najlepszą taktyką obronną wiary chrześcijańskiej jest jej objaśnianie. Historia obfituje w wielkich i przekonujących apologetów. Jednak wyzwania, jakie stawia współczesny świat i jego ideologie z „nowym ateizmem” na czele, wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apologetyki.

Nawiązując do słynnej książki C.S. Lewisa Chrześcijaństwo po prostu, McGrath uczy czytelnika metod dzielenia się wiarą przemawiających nie tylko do umysłu, lecz także do serca i wyobraźni.

Fragment książki:

Książka ta jest wprowadzeniem do apologetyki – dziedziny myśli chrześcijańskiej, która koncentruje się na uzasadnianiu podstawowych zagadnień wiary chrześcijańskiej oraz ich skutecznym przekazywaniu światu niechrześcijańskiemu. Zaleca ona przyjęcie nastawienia polegającego na z a a n g a ż o w a n i u, to znaczy zachęcaniu chrześcijan do wchodzenia w styczność z ideami obecnymi w naszej kulturze, zamiast uciekania od nich lub utrzymywania, że można je zignorować. Celem apologetyki jest przemiana wiernych w myślicieli, a myślicieli w wiernych. Angażuje ona nasz rozum, naszą wyobraźnię i nasze najgłębsze tęsknoty. Otwiera serca, oczy i umysły. Jak pewnego razu zażartował wielki apologeta G.K. Chesterton (1874–1936): „Umysł, tak jak usta, otwiera się po to, by napełnić go czymś konkretnym”. Apologetyka wysławia i głosi zasadność intelektualną, bogactwo wyobrażeniowe oraz duchową głębię Ewangelii sposobami, które mogą trafiać do naszej kultury.

Apologetykę należy postrzegać nie jako obronną i wrogą reakcję skierowaną przeciwko światu, lecz jako upragnioną sposobność pokazywania, chwalenia i prezentowania skarbnicy chrześcijańskiej wiary. Zachęca ona wiernych do uświadamiania sobie swojej wiary, jak również wyjaśniania i zachwalania jej ludziom spoza Kościoła. Ma na celu prezentowanie intelektualnego, moralnego, wyobrażeniowego i relacyjnego bogactwa wiary chrześcijańskiej – częściowo po to, aby dodawać wiernym otuchy i pomagać im w rozwijaniu wiary, ale przede wszystkim po to, by umożliwić osobom spoza wspólnoty wiary dostrzeżenie porywającej perspektywy, która zajmuje centrum chrześcijańskiej Ewangelii.

Celem tej książki jest przedstawienie czytelnikom głównych tematów apologetyki przez odsłonięcie jej zamiarów i podejścia. Starałem się nadać niniejszej publikacji dostępną, interesującą i użyteczną formę, wskazując jednocześnie bardziej szczegółowe źródła, dzięki którym czytelnik będzie mógł kontynuować lekturę w wybranym momencie.

Rekomendacje

dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny:

Nie ma obecnie książki, która lepiej pokazywałaby chrześcijaństwo jako sensowną propozycję dla współczesnego człowieka. Po jej lekturze ma się wrażenie, że rozsypane puzzle nagle układają się w sensowna całość. Jest to książka, która ukazuje coś tak delikatnego, jak smak duchowy, ogniskuje życie chrześcijańskie wokół jego podstawowych twierdzeń. McGrath, bez obciążania czytelnika zbędnymi szczegółami, z łatwością odsłania istotę chrześcijaństwa.

prof. Jarosław Kupczak OP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny:

Alister McGrath, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów anglikańskich, kreśli w swojej książce zarys chrześcijańskiej apologetyki na XXI wiek. Także dzisiaj, w epoce post-prawdy, ma ona ukazać, że Ewangelia odpowiada najpełniej na najważniejsze pytania i egzystencjalne tęsknoty człowieka. Pozytywne patrzenie na współczesną kulturę, bez zbędnej nostalgii i tęsknoty za przeszłością, umożliwia profesorowi z Oksfordu wskazanie głównych tropów kulturowych, które mogą ułatwić dzisiaj głoszenie Ewangelii. Alister McGrath jest również biofizykiem molekularnym; nie dziwi więc fakt, że jedną z najcenniejszych części książki jest ukazanie, w jaki sposób refleksja nad możliwościami poznawczymi nauk przyrodniczych pomaga w zrozumieniu racjonalności chrześcijańskiej wiary.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze