„Misterium powrotu. Pieśń Salomona, Pieśń Emmanuela”, Maria Szamot

Maria Szamot zestawia dwa pozornie odległe teksty: starotestamentalną Pieśń nad Pieśniami oraz nowotestamentalną Ewangelię wg św. Mateusza. Na oba spogląda świeżym okiem. Proponuje osobistą interpretację.

Odczytuje na nowo alegorie (dzieje oblubieńczej pary jako duchowy wzrost człowieka) i metafory (ludzkie życie jako plac budowy królestwa), by ukazać uniwersalny sens biblijnych fragmentów. Wszystko po to, byśmy – jak naprowadza nas tytuł – powrócili. Ten powrót „stanowi wspólny wątek obu pieśni i tematycznie spaja w całość obie części książki”. 

Całości nadałam tytuł „Misterium powrotu”, bo o powrót tu chodzi. O przywrócenie sytuacji, w której już kiedyś byliśmy i dla której zostaliśmy stworzeni. By tak się stało, bierzemy udział w trudnym dla nas do ogarnięcia, niebiańskim misterium przygotowanym przez Ojca i Syna. Realizacja powrotu, droga, na jakiej się on dokonuje, stanowi wspólny wątek obu.

– napisała Maria Szamot.

Natomiast druga część książki to próba odpowiedzi na pytanie – Co jest taką pieśnią nad pieśniami dla Syna Bożego? Tutaj z pomocą przychodzi św. Mateusz, który również zadawał sobie to pytanie i zawarł na nie odpowiedź w swojej Ewangelii –Pieśni Emmanuela.

Maria Szamot:

Wielka wspólnota ludzi, którzy obrali sobie Syna Bożego za Króla i na zawsze pozostają z Nim w jedności, jest nie tylko spełnieniem Jezusowego marzenia, ale przede wszystkim zupełnie niezasłużonym, niekoniecznym darem od Niego dla nich. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że królestwo na nas czeka, że kiedyś wszyscy się tam spotkamy. A przecież wcale tak nie musiałoby być, gdyby Jezus tego dla nas nie zapragnął. Bóg Ojciec obdarzył świat istnieniem z czystej szczodrości, z takiej samej szczodrości Syn obdarzył nas królestwem. Stworzył je, nadając mu kształt, konstrukcję, prawo, a godząc się na krzyż, otworzył drogę do niego. Zrobił wszystko, byśmy mogli po nie sięgnąć.


Patronat nad książką objęli:

„Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, „Przewodnik Katolicki”, dominikanie.pl, misyjne.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Radio Emaus.

O autorze:

Maria Szamot – od kilkunastu lat inspiruje duszpasterzy, kaznodziejów i osoby świeckie wyjątkowymi interpretacjami Ewangelii i innych ksiąg Pisma Świętego. Nie ukrywa, że nie jest ani teologiem, ani biblistą, lecz wiernym, który do tekstu objawionego podchodzi z pokorą i zaufaniem. Jest mężatką i matką. Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się dotychczas: Apokalipsa czytana dzisiaj (2019), Oto ty, Adamie (2020), Genezis. Czy ktoś w to jeszcze wierzy? (2020), Chcę widzieć Jezusa (2021), Droga cierpienia Niewinnego (2021).

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze