Bp Robert Barron

Bp Robert Barron – najczęściej czytany katolicki eseista

1,7 miliona osób śledzi jego profil na Facebooku*, na kanale YouTube czeka na jego nowe filmy ponad 230 000 użytkowników. Był zapraszany na spotkania do głównych siedzib Google, Facebooka i Amazona.

Mowa o biskupie Robercie Barronie. Zaczynał głosić za pośrednictwem radia i telewizji, będąc księdzem diecezji Chicago w Stanach Zjednoczonych. Z czasem jego działalność rozszerzała się o nowe media, a jego zespół powiększał się. Narodziła się wspólnota Word on Fire – płonące słowo, słowo w ogniu. Chałupniczymi metodami nagrywali razem krótkie komentarze dotyczące filmów i aktualnych wydarzeń a potem publikowali na YouTubie.

Dzisiaj Word on fire to sprawnie działająca maszyna medialna o globalnym zasięgu. Zespół liczy 25 członków, głównie świeckich. Wydają książki oraz produkują filmy. Jednym z ostatnich owoców ich działalności jest Word on Fire Institute, który formuje, głównie młodych ludzi, do ewangelizacji świata. Głoszą wszystkim i na wszystkie sposoby (brzmi znajomo?), a przepowiadanie biskupa Barrona przynosi niesamowite owoce. Szukają Boga w kulturze, w każdym zakątku otaczającego świata:

Jeśli chodzi o moje ogólne podejście, to skłaniam się ku temu, co kardynał Dolan z Nowego Jorku określa mianem „ortodoksji afirmatywnej”, akcentującej raczej to, wobec czego Kościół mówi „tak”, anieżeli „nie”. (…) przyjąłem także patrystyczną metodę szukania „semina Verbi” (ziaren Słowa), śladów i ech Ewangelii, które można znaleźć, często w zniekształconej formie, w niskiej i wysokiej kulturze współczesnej.

Biskup Robert Barron, Ziarna Słowa. Odnajdywanie Boga w kulturze.

Wyostrzają zmysły katolików, by były wrażliwe na Boże przepowiadanie w sztuce, filmie czy literaturze pięknej.

Robert Barron nie boi się trudnych pytań, odpowiada na nie dotykając zawsze sedna problemu, nie prześlizguje się. Wchodzi w środowiska pozornie dalekie katolickiemu biskupowi. Niczego nie rozmywa, nie idzie na tanie kompromisy. Występuje zawsze w koloratce i garniturze, z krzyżem na szyi. Sposób, w jaki uczestniczy w rozmowach jest wzorem otwartości na interlokutora i dyskusji pełnej szacunku i ciekawości świata.

Dla katolików jego rozmowy z Davem Rubinem, agnostykiem i homoseksualistą, Benem Shapiro, ortodoksyjnym Żydem czy Jordanem Petersonem, kanadyjskim psychologiem, są wspaniałymi lekcjami dialogu i prezentacji stanowiska osoby wierzącej wobec współczesnego świata.

Na bieżąco komentuje wydarzenia kościelne, także te trudne.

W związku z ujawnieniem skandali pedofilskich w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych miejscach świata, napisał List do cierpiącego Kościoła (Letter to a Suffering Church: A Bishop Speaks on the Sexual Abuse Crisis) – publikacja kosztuje 1 dolara, a cały zysk przekazywany jest instytucjom wspierającym ofiary przemocy seksualnej w Kościele. By przezwyciężyć kryzys zaleca w swym liście powrót do duchowych podstaw – modlitwy, regularnej mszy świętej, przyjmowania sakramentów, modlitwy różańcowej, wykonywaniu uczynków miłosiernych co do duszy i ciała.

Wraz z całym swoim zespołem ukazuje piękno i bogactwo Kościoła katolickiego, nie koloruje ani nie przemilcza tych miejsc, które są pełne zła. Mówi, że rozumie frustrację i chęć opuszczenia Kościoła, zaznacza jednak, że żaden powód nie jest wystarczająco przekonywujący, by z niego odejść.

Z wielką swobodą mówi o nauczaniu św. Tomasza z Akwinu (którego uwielbia) i Katechizmie Kościoła katolickiego, o świętych opowiada jak o dobrych znajomych. Chce opowiedzieć światu o katolicyzmie i go nim zachwycić (tak jak sam jest nim zachwycony) – jednym z owoców jego głoszenia jest wydana seria 10 filmów pod tytułem Katolicyzm, gdzie obszernie omawia wiele zagadnień związanych z Kościołem katolickim.

Radość i nadzieja, którą głosi biskup Robert Barron uwodzą do tego stopnia, że niektórzy dzięki niemu odkrywają (czasem na nowo) prawdę o wierze katolickiej i się nią zachwycają. Tak bardzo, że aż chcą nią żyć na co dzień.

Dzięki Wydawnictwu W drodze możemy sięgnąć po wyśmienite eseje bpa Barrona Ziarna Słowa. Odnajdywanie Boga w kulturze oraz Żywe paradoksy. Zasada katolickiego i/i.

* aktualizacja z 19.01.2021 r.: 3,2 miliona osób śledzi profil biskupa Barrona na Facebooku, 383 tys. na YouTube, 172 tys. na Twitterze, 304 tys. na Instagramie.

* aktualizacja z 23.03.2021 r.: ponad 402 tys. osób śledzi profil na YouTube.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze