Zbigniew Krysiewicz OP

urodzony w 1972 r. – dominikanin, mgr sztuki ASP Kraków, mieszka w Louvain-la-Neuve w Belgii.

Życzenia imieninowe przyjmuje 17 marca.