Wojciech Delik OP

urodzony w 1965 r. – dominikanin, przeor we Wrocławiu.

Był socjuszem ds. Europy Środkowej i Wschodniej generała Carlosa Aspirozy Costy OP.

Życzenia imieninowe przyjmuje 23 kwietnia.