fot. archiwum redakcji

Wiesław Szymona OP

urodzony 9 sierpnia 1936 r. w Tarkawicy – wł. Stanisław; polski dominikanin, doktor teologii Angelicum, LST, teolog i wybitny tłumacz, autor miesięcznika „W drodze”.

Do zakonu dominikańskiego wstąpił w 1951 roku, profesję prostą złożył rok później, profesję uroczystą w 1958 r. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 roku.

W 1960 otrzymał zakonny tytuł naukowy lektora świętej teologii. Trzy lata później ukończył teologiczne studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1965 r. był wykładowcą Kolegium Dominikanów w Krakowie.

W 1969 r. obronił na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) pracę doktorską Doctrina Card. Caroli Journet de ratione pertinendi ad Ecclesiam in luce Concilii Vaticani II examinata napisaną pod kierunkiem o. Benedicta Lemeera. Dyscypliny badawcze: eklezjologia, mistyka.

W latach 1970-2006 ponownie był wykładowcą krakowskiego Kolegium Dominikanów, w latach 1973-1979 był regensem Kolegium.

Uczestniczył w zakonnych kapitułach generalnych: 1974, 1983 i 1995.

Od 2010 roku honorowy członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

Przetłumaczył na język polski kilkadziesiąt książek, m.in.: klasykę chrześcijańskiego życia duchowego (m.in Mistrza Eckharta i Tomasza à Kempis), trylogię o Jezusie Benedykta XVI. W 2006 otrzymał Nagrodę Feniksa za przekład prac Tomasza à Kempis O naśladowaniu Chrystusa, Pasja: Męka Chrystusa według czterech Ewangelii, Przez Maryję do Jezusa – „za pełen subtelności język oddający w pełni klimat „devotio moderna””.

Przetłumaczony przez niego ósmy tom serii Opera omnia Benedykta XVI/Josepha Ratizngera Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne otrzymał nagrodę Feniks w kategorii książki naukowe w 2014 (nagrodzonym był wydawca tomu).

Niektóre z tłumaczeń ojca Szymony OP, które ukazały się nakładem Wydawnictwa W drodze:
Henryk Suzo Księga Mądrości Przedwiecznej (1983)
Jan Tauler Kazania (1985)
Mistrz Eckhart Kazania (1986)
Mistrz Eckhart Traktaty. Pouczenia duchowe. Księga Boskich pocieszeń. O człowieku szlachetnym. O odosobnieniu. Legendy (1987)
Henryk Suzo Księga prawdy i inne pisma (1989)
Henryk Suzo Życie (1990)
Humbert z Romans O głoszeniu i słuchaniu słowa Bożego (2017)
Christoph Schönborn Miłosierdzie. Niemożliwe staje się możliwe (2010)
Adrienne von Speyr Spowiedź (1996)
365 dni z Ojcem Pio, opracował Gianluigi Pasquale (2009)

Życzenia imieninowe przyjmuje 22 sierpnia.