Francis Martin

Tim Muldoon

teolog katolicki, redaktor, nauczyciel akademicki z dwudziestoletnim doświadczeniem. Przez 8 lat uczył w Mount Aloysius College, a przez kolejne 12 był wykładowcą duchowości ignacjańskiej w Boston College.

Autor książek z zakresu teologii, duchowości, małżeństwa i rodziny. Jako uczeń tradycji ignacjańskiej kieruje się zasadami św. Ignacego także w wychowaniu dzieci.

Był przewodniczącym Wydziału Studiów Religijnych, Filozofii i Teologii w Mount Aloysius College. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. Edukacji misyjnej w Catholic Extension.

Razem ze swoją żoną Sue Muldoon są autorami książki Duchowość dla domu. Sześć reguł życia rodzinnego, opublikowanej w polskim tłumaczeniu nakładem Wydawnictwa W drodze.