fot. archiwum redakcji

Sławomir Brzozecki OP

urodzony 1 czerwca 1966 r. w Drawsku Pomorskim – dominikanin, dr nauk humanistycznych KUL, wikariusz generalny mniszek w Wilnie, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie, były przeor klasztoru dominikańskiego w Wilnie.

W 1986 r wstąpił do Zakonu dominikańskiego. Po święceniach kapłańskich pracował przez 6 lat w Wilnie, zarówno wśród Polaków jak i Litwinów. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Był prowincjalnym konserwatorem zabytków, członkiem Dominikańskiego Instytutu Historycznego, adiunktem w Instytucie Leksykografii KUL, prezesem Fundacji Rozwoju KUL. Po kilkunastu latach w Lublinie od 2008 r. pracował w Wilnie, gdzie po 150 latach przerwy odradzała się wspólnota dominikańska. 

Autor m.in. Misje ludowe dominikanów prowincji litewskiej 1751-1826 (2009), Litewska prowincja dominikanów.

Życzenia imieninowe przyjmuje 5 listopada.