Simon Vibert

dyrektor i wykładowca ewangelickiego college’u Wycliffe Hall na Uniwersytecie w Oksfordzie. W szczególności angażuje się w kształcenie młodych pastorów, przygotowując ich do pracy w takich miejscach jak Kenia, Tanzania, Zambia, Serbia i Haiti.

Jest autorem licznych publikacji, w których zajmuje się głównie problematyką seksualności, kultury współczesnej i głoszenia słowa Bożego. Jedna z jego książek, Stres. Podążając ścieżką spokoju, ukazała się w polskim tłumaczeniu nakładem Wydawnictwa W drodze.

Ma żonę Caroline i troje dzieci.