prof. Krzysztof Mielcarek

urodzony 25 września 1963 r. – polski biblista, doktor habilitowany teologii biblijnej, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodnik po Ziemi Świętej.

Zajmuje się Ewangelią wg św. Łukasza, Dziejami Apostolskimi i Septuagintą. Autor licznych artykułów naukowych i popularyzatorskich poświęconych Pismu Świętemu.

Mieszka w Lublinie.