fot. archiwum redakcji

Piotr Stefaniak

krakowski pisarz, dziennikarz, historyk, badacz, specjalizujący się w dziejach monastycyzmu żeńskiego.

Piotr Stefaniak jest autorem ponad czterdziestu książek, które ukazały się w Polsce i na Węgrzech. Jego artykuły naukowe i popularnonaukowe z dziedziny historii, historii sztuki i hagiografii publikowane są na łamach periodyków naukowych oraz prasy w Polsce, Słowacji i na Węgrzech.

W centrum jego zainteresowań pozostają czcigodne, wielowiekowe klasztory żeńskie z ich mistyką, duchowością, kulturą, sztuką i dziejami. Serce oddał przede wszystkim dominikankom, ale szeroko pojęta rzeczywistość, którą tworzą zwierzynieckie norbertanki także mocno porusza jego duchową wrażliwość.

Ulubioną epoką, którą z prawdziwą przyjemnością zgłębia, jest średniowiecze. Piotr Stefaniak uważa, że był to w Europie czas najpiękniejszy, pełen finezji myśli, wzniosłej duchowości, kreatywności i niebywałego w naszych dziejach komplementarnego rozwoju człowieka. Pozycja kobiet, dam, w wiekach średnich i cała spuścizna ich życia fascynują w dalszym ciągu. Epoka, która w płci pięknej nie zawsze widziała wartości najwyższe, pozwalała jednakże wybitniejszym jednostkom odcisnąć ważne piętno na matrycy toczących się dziejów. Najwybitniejsze spośród kobiet w tamtych czasach przywdziewały habit zakonny, aby móc nieskrępowanie wieść życie w pełni twórcze, jak np. bł. Bronisława, norbertanka zwierzyniecka, przesławna patronka miasta Krakowa, która wniosła pokaźny wkład w duchową kondycję kolejnych pokoleń Polaków.

Niektóre z książek autora: Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich (2007), Mistyczki. Święte i błogosławione mniszki dominikańskie (2008), Konstancja. Księżna halicka (2011), Błogosławiona Salomea (2011), Św. Róża z Limy (2013), Przesławna patronka miasta Krakowa Błogosławiona Bronisława (2020), Św. Ojciec Dominik de Guzman – Apostoł Prawdy (2021).