Paolo Scquizzato

urodzony w 1970 r. – należy do wspólnoty Braci św. Józefa Benedykta Cottolengo, zajmuje się pracą duszpasterską, szczególnie formacją duchową laikatu.

Prowadzi Dom Duchowości „Mater Unitatis” w Druento (północne Włochy).

Paolo Scquizzato jest autorem książek, m.in. wydanej w serii „Psychologia i wiara” Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych. Między duchowością a psychologią (2013; oryg. L’inganno delle illusioni. I sette vizi capitali tra spiritualita e psicologia; 2010).

Książka pomaga w podjęciu drogi dochodzenia do prawdy o nas samych. Autor omawia po kolei siedem grzechów głównych. Myśl teologiczną uzupełnia refleksja psychologiczna.
Grzech jest iluzją osiągnięcia szczęścia. W życiu duchowym człowiek wznosi się ku Bogu w takiej mierze, w jakiej schodzi do piekła własnego wnętrza. Droga prowadząca do Boga musi mieć więc początek w poznaniu samego siebie. To ja, ze wszystkim, co noszę w swoim wnętrzu, jestem zaproszony do zjednoczenia z Nim. Człowiek, który podejmie tę pokorną wędrówkę, dotrze w końcu do prawdy o sobie samym, a zatem osiągnie wolność.

Strona autora.