Marcin Majewski

urodzony w 1980 r. – teolog, biblista, wykładowca Pisma Świętego, archeologii biblijnej i języka hebrajskiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, członek Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Komisji rewizji V wydania Biblii Tysiąclecia.

Współredaktor portali Orygenes.pl i BliskiWschod.pl.

Przewodnik po Ziemi Świętej, pasjonat podróżowania po krajach biblijnych i Bliskim Wschodzie.

Obecnie prowadzi projekt finansowany przez MNiSW: tłumaczenia starożytnych tekstów ugaryckich na język polski.