Małgorzata Jacyno

polska socjolożka, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

Małgorzata Jacyno pracuje w Katedrze Historii Myśli Społecznej Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.