Krzysztof Ośko OP

Krzysztof Ośko OP

urodzony 24 marca 1985 w Olsztynie – dominikanin, magister licencjusz teologii Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim, doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Instytutu Tomistycznego, wicedyrektor Studium Dominicanum.

Krzysztof Ośko wstąpił do Zakonu w 2008 roku. W 2012 roku złożył śluby wieczyste, a trzy lata później – święcenia prezbiteratu.

Współautor książki Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze.

Życzenia imieninowe przyjmuje 25 lipca.