fot. W drodze

Katarzyna Roszkowska

urodzona w 1965 r. – pedagog, mężatka, absolwentka Studium Rodziny, słuchaczka podyplomowych studiów dziennikarskich.

Mieszka w Buku.