Juliusz Domański

urodzony 17 maja 1927 r. w Suchym Lipiu – wybitny polski humanista, prof. dr hab., historyk filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej, filolog klasyczny ze specjalizacją neolatynistyczną.

Emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek licznych towarzystw naukowych w Polsce i na świecie (Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International Society for the History of Rhetoric, Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego). Wieloletni przewodniczący Rady Naukowej i redaktor naczelny „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, autorytet wspólnoty naukowej Instytutu.

https://www.youtube.com/watch?v=BS4ReMupMhY
Humanistyka to sposób na życie

W 2006 r. otrzymał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Nakładem Instytutu Tomistycznego ukazała się jego książka Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku a we współpracy Instytutu Tomistycznego i Instytutu Filologii Klasycznej UW Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu.

Medytacje filozoficzne prof. Domańskiego