Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku

Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku

(0,00),    recenzji

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

Humanizm jest czymś od filozofii zasadniczo różnym i zarazem jest z nią złączony rozlicznymi i mocnymi więzami. Stąd jedni historycy filozofii prawie go wyłączają z pola swych zainteresowań, inni przeciwnie – uważają go za etap w jej dziejach ogromnie doniosły. Te dwie opinie przestaną się nawzajem wykluczać, jeśli spróbuje się mówić nie tyle o filozofii scholastycznej i filozofii humanistycznej, ile po prostu o scholastyce i humanizmie jako postawach intelektualnych związanych nie tylko z filozofią, ale też z innymi dziedzinami życia umysłowego. Taka modyfikacja, czyniąca pierwszoplanowym przedmiotem niniejszych rozważań zjawiska raczej wtórne w stosunku do właściwej spuścizny filozoficznej, ma dla dziejów myśli polskiej XV w. uzasadnienie szczególnie mocne. Humanizm bowiem daje znać o sobie najwcześniej i najintensywniej w osobistych kontaktach mistrzów i dyplomatów krakowskich z włoskimi humanistami; później i mniej intensywnie zaznacza się jako gromadzenie dzieł tych humanistów i literackie ich naśladowanie; rozpływa się natomiast w znacznym stopniu, gdy idzie o idee: im bardziej są one ogólne, tym mniej wyraźny jest jego ślad.

Juliusz Domański – ur. 1927, prof. dr hab., filolog klasyczny i historyk filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej. Emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz wielu innych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.