Jarosław Merecki SDS

urodzony w 1960 r. – salwatorianin, dr hab., profesor antropologii filozoficznej w Teologicznym Instytucie Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, tłumacz literatury filozoficznej i teologicznej, autor.

Członek nadzwyczajny Papieskiej Akademii im. św. Tomasza z Akwinu.

Autor wielu publikacji z zakresu etyki i antropologii filozoficznej, m.in. książek Spór o prawo naturalne, Corpo e trascendenza. L’Antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II. Persona e famiglia. L’eredità di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale.

Ciało ludzkie – piękno i ból

Współpracownik „Jazz Forum”.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze