Ireneusz Ziemiński

urodzony 23 września 1965 r. w Sztumie – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się filozofią religii.

W 1989 roku ukończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam też pięć lat później doktoryzował się z filozofii na podstawie rozprawy pt. Dyskurs a intuicja. E. L. Mascalla koncepcja filozoficznego poznania Boga.

Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2000 roku na Wydziale Filozofii KUL – na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej.

Został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego. Był też profesorem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie i wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie.

W 2012 roku otrzymał od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk humanistycznych.

W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”.

Nakładem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii ukazała się jego publikacja Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej.