Grzegorz Polak

urodzony w 1952 r. – absolwent historii Kościoła na ATK, autor lub współautor kilkudziesięciu książek o tematyce papieskiej, hagiograficznej i ekumenicznej, działacz ekumeniczny.

Mieszka w Warszawie.