Gisbert Greshake

urodzony 10 października 1933 r. w Recklinghausen, Niemcy – niemiecki ksiądz, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenicznej oraz historii dogmatyki.

Studiował filozofię, teologię katolicką i muzykę kościelną w Westphalian Wilhelms University w Münster oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1954-1961). 

W 1960 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Był stałym profesorem wizytującym na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1998-2006). Wykładał na uniwersytetach w Wiedniu, Freiburgu i Rzymie.

Do emerytury pracował w katedrze dogmatyki i teologii ekumenicznej na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Jego badania teologiczne kładą nacisk na eschatologię, nauczanie o łasce i duchowość.

Autor książek Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej (2008) i Być kapłanem dzisiaj (2010) wydanych w serii ΑΩ (Alfa Omega) nakładem Wydawnictwa W drodze.