Denys Turner

urodzony w 1942 r. – brytyjski filozof i teolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Yale, wykładał także m.in. na uniwersytetach w Cambridge, Birmingham i Bristolu.

Denys Turner specjalizuje się w teologii średniowiecznej (zwłaszcza w tradycji „teologii mistycznej”), filozofii religii, teorii społecznej i politycznej oraz filozofii moralnej.

Jest autorem takich książek jak: Marxism and Christianity (1983), Eros and Allegory (1995), The Darkness of God (1995), Faith, Reason and the Existence of God (2004), Tomasz z Akwinu. Portret (2017; oryg. Thomas Aquinas. A Portrait).