Dariusz Łukasiewicz

urodzony 7 października 1961 r. we Wschowie – historyk, dr hab. nauk humanistycznych o specjalności historia XIX w., stosunki polsko-niemieckie, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii PAN.

Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Logiki i Ontologii. Autor ponad 90 publikacji naukowych. Absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991), gdzie również uzyskał stopień doktora (1995) i doktora habilitowanego (2003).

W latach 1991-1994 odbywał studia doktoranckie w Liechtensteinie, a od roku 1996 do 1998 przebywał na stypendium w Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii. Od 1999 r. pracuje w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Od 2015 członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się głównie filozofią religii, współczesną filozofią niemiecką i polską filozofią analityczną (Szkoła Lwowsko-Warszawska). Był promotorem w trzech przewodach doktorskich.

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii opublikowało jego pracę Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii.