Zdjęcie Chistiana Flavigny'ego

Christian Flavigny

psychiatra dziecięcy i psychoanalityk. Prowadzi oddział psychoanalizy dzieci i młodzieży w szpitalu Salpêtriere w Paryżu.

Jest jednym z ekspertów przesłuchiwanych przez Zgromadzenie Narodowe i Senat w kwestiach rodzicielstwa i medycznej prokreacji.

W swoich książkach porusza tematy związane z rodziną. Mówi o roli ojca i matki oraz o tym, jak ważna w procesie wychowania jest rola każdego z nich. Jego książka Kłótnia o gender została poublikowana w polskim tłumaczeniu nakładem Wydawnictwa W drodze.