fot. archiwum redakcji

Andrzej Szostek MIC

urodzony w 1945 r. – marianin, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, rektor KUL w latach 1998–2004.

Student i doktorant kard. Karola Wojtyły, a potem jego następca w kierownictwie Katedrą Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, długoletni prorektor i rektor tej uczelni został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego w styczniu 2021 roku.