Andrzej Molenda

– doktor nauk humanistycznych, absolwent psychologii i religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog religii, wykładowca akademicki.

Andrzej Molenda jest autorem m.in. Rola obrazu Boga w nerwicy eklezjogennej (2005). Ostatnio wydał Kiedy wiara oddala od Boga. Rozmowy o niedojrzałej religijności (2022) .

Mieszka w Krakowie.