Agnieszka Iwaszkiewicz

certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, związana z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowana superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Agnieszka Iwaszkiewicz prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych, zorientowaną psychodynamicznie i w oparciu o analizę relacji.

Superwizuje psychoterapeutów indywidualnych oraz zespoły terapeutyczne pracujące w ośrodkach prywatnych lub w należących do państwowej służby zdrowia. Jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.