„Życie Duchowe”
Oferta specjalna -25%

List do Rzymian

0 opinie
Wyczyść

Wiosenny numer „Życia Duchowego” otwiera tekst Stać się dzieckiem Stanisława Morgalli SJ, który zachęca do życia z dziecięcym nastawieniem. Czy to możliwe? Tak, ale trzeba „narodzić się na nowo i jeszcze raz przeżyć dzieciństwo”. Nie każdy ma ochotę do niego wracać, od nas tymczasem zależy, czy będziemy biernie wspominać bolesną nieraz przeszłość, „czy też aktywnie ją podejmiemy i przemienimy w coś nowego”. Temat zranień z wczesnych lat omawia ten sam autor w tekście Wpływ dzieciństwa na obraz Boga. Nawiązując do zmagania się z traumatycznymi wydarzeniami, przyznaje, że nieraz potrzebna okazuje się wieloletnia terapia. Nie wszystkich na nią stać, trzeba jednak ufać Panu, że postawi na naszej drodze odpowiednich ludzi, a także da siły do mierzenia się z problemami.

Tomasz Kot SJ z kolei pyta, czy tylko dzieci wejdą do królestwa niebieskiego. Wstęp do nieba mają, jego zdaniem, ci, którzy nie myślą w kategoriach własnych zasług czy doskonałości. Królestwo Pana bowiem „może tylko »przyjść«. Mogę za nim tęsknić, wyglądać go lub je przyjąć, ale nie mam mocy, by je samemu skonstruować”.

Ciekawy jest tekst Dariusza Kowalczyka SJ o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej – chrzcie, bierzmowaniu i Komunii – które na Wschodzie udzielane są dzieciom w ramach jednego obrzędu. Prowincjał jezuitów pisze o tym, że regularne przystępowanie dzieci do Komunii jest w Kościołach wschodnich możliwe przed odbyciem pierwszej spowiedzi. Znajomość różnic w praktyce inicjacji chrześcijańskiej pozwala mu spojrzeć na mocne i słabe strony sakramentalnego duszpasterstwa dzieci i młodzieży w polskim Kościele.

W najnowszym numerze omawianego kwartalnika zainteresowały mnie także dwie rozmowy. Z pierwszej – z Apolinarym Szwedem OFM, odpowiedzialnym za wspólnotę chrześcijan języka hebrajskiego w Jerozolimie – dowiedziałam się m.in., że o wiele trudniej jest w Polsce być praktykującym żydem niż chrześcijaninem w Izraelu. Zdaniem franciszkanina, żydowskie władze są względem wyznawców Chrystusa tolerancyjne, chociaż nie można sobie wyobrazić, by ortodoksyjny Żyd ożenił się z chrześcijanką, tak wielka jest presja rodziny i środowiska.

Druga rozmowa, z ks. Patrickiem Desbois, dotyczy prac kierowanego przez niego zespołu, który odwiedza ukraińskie wioski w poszukiwaniu śladów zbiorowych egzekucji Żydów w czasie drugiej wojny światowej. W latach 1941– 1944, w czasie hitlerowskiej inwazji na Związek Radziecki, na Ukrainie zginęło ponad półtora miliona Żydów. Członkowie komisji rozmawiają z mającymi dziś już ponad siedemdziesiąt lat świadkami tamtych wydarzeń, którzy często mówią o nich po raz pierwszy, po ponad sześćdziesięciu latach milczenia.

„Życie Duchowe”
Paulina Jeske-Choińska

polonistka, redaktorka, prowadzi projekty wydawnicze....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze