plakat konferencji Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym – między sztuką a medycyną

Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym – między sztuką a medycyną. Międzynarodowa konferencja naukowa

Patronujemy i zapraszamy 4-5 listopada 2021 r. do Torunia, gdzie odbędzie się konferencja naukowa, zorganizowana przez Laboratorium Wolności Religijnej.

Poszanowanie i ochrona tożsamości religijnej w życiu publicznym to obecnie jedno z najpilniejszych zagadnień o charakterze globalnym. Na całym świecie wiele grup religijnych i osób wierzących zmaga się z prześladowaniami i ograniczeniami wolności religijnej. Kryzys ten rodzi wiele pytań dotyczących właściwej równowagi między prawami wolnościowymi, które wkraczają w prawo do praktykowania własnej religii lub przekonań indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie. Pandemia Covid-19 przyniosła dodatkowe, bezprecedensowe ograniczenia wielu praw podstawowych, w tym wolności religijnej.

W reakcji na te niepokojące zjawiska Laboratorium Wolności Religijnej zaprasza na konferencję naukową Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym – między sztuką a medycyną. Konferencja dostarczy okazji do merytorycznej dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami, możliwościami i obowiązkami związanymi ze złożonym charakterem wolności religijnej w życiu publicznym. W wydarzeniu weźmie udział wielu ekspertów z dziedziny prawa, filozofii, teologii, medycyny i sztuki, którzy – dysponując rozmaitymi narzędziami naukowymi oraz polami badawczymi – przedstawią różne spojrzenia na kwestie: ingerencji wypowiedzi artystycznej w ochronę uczuć religijnych (np. granic sztuki obrazoburczej, praw dotyczących bluźnierstwa, zasadności cenzury); ograniczeń wolności religijnej w medycynie (m.in. ochrony zdrowia publicznego, klauzuli sumienia, praw reprodukcyjnych, dostępu pacjentów szpitalnych do opieki duchowej); zagrożeń wolności religijnej w „sytuacjach ekstremalnych”, takich jak globalna pandemia (np. dostępu do miejsc kultu, edukacji religijnej, poszanowania religijnych obrzędów pogrzebowych).

Głównymi prelegentami konferencji będą:

  • Ed Brown – sekretarz generalny organizacji Stefanus Alliance International oraz były starszy doradca w Norweskim Komitecie Helsińskim.
  • Błażej Kmieciak – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk prawnych z zakresu socjologii prawa, były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego i ekspert Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych, obecnie przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.
  • John Perry – starszy wykładowca etyki teologicznej na Uniwersytecie St. Andrews, autor książek: The Pretenses of Loyalty oraz God, the Good and Utilitarianism, badacz etyki, teologii i polityki we współczesnym społeczeństwie.
  • Jeroen Temperman – profesor prawa międzynarodowego i religii oraz kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Erasmus School of Law przy Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, członek Panelu Ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. Wolności Religii lub Przekonań.
  • David K. Trimble – wiceprezes ds. polityki publicznej i dyrektor Center of Religious Freedom Education przy Religious Freedom Institute w Waszyngtonie.

Obrady prowadzone będą w języku angielskim. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod adresem: conference@laboratoriumwolnosci.pl, a także śledzenia aktualności na stronie: laboratoriumwolnosci.pl oraz na Facebooku i Twitterze.

Wydarzenie na Facebooku organizatora.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze