„Wyzwania. Trening cnót drogą do męskości”, Tim Gray, Curtis Martin

Mężczyzna potrzebuje wyzwań – szans zmierzenia się z tym, co w życiu najważniejsze. „Wyzwania” Tima Graya i Curtisa Martina to studium biblijne dla mężczyzn. Motywem przewodnim są trening duchowy i wzrastanie w cnotach: wierze, nadziei i miłości oraz roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu.

Autorzy czerpią z bogactwa biblijnego nauczania i mądrości chrześcijaństwa, by pomóc mężczyznom w dążeniu do życia, którego siłą i fundamentem są cnoty. Dzięki kończącym każdy rozdział pytaniom Wyzwania można czytać i podejmować indywidualnie i w grupie. 

Bóg dał nam wszystkie potrzebne środki do tego, byśmy stali się prawdziwie cnotliwymi mężczyznami. Mamy Kościół, który nas karmi i umacnia dzięki Pismu Świętemu i sakramentom. Jest w nas także obecny żywy Duch Święty (zob. Dz 2,38–42). Jesteśmy jak zawodnicy podczas treningu i musimy używać narzędzi, które mamy do dyspozycji, by przygotować się do życia, do którego zostaliśmy powołani.

– czytamy w Wyzwaniach (tytuł oryginalny: Boys To Men: The Transforming Power of Virtue).

Wyzwania to książka ukazująca rolę mężczyzny w szerokiej perspektywie, nie tylko w roli męża i taty. Autorzy ukazują w niej proces stawania się dojrzałym mężczyzną. Książka stanowią połączenie przykładu biblijnego z nauczaniem z zakresu aretologii, czyli nauki o cnotach i wadach. Tak też zbudowane są poszczególne rozdziały, poświęcone są kolejnym cnotom. Czytelnik otrzymuje praktyczne wskazówki do ćwiczeń własnego charakteru w oparciu o najlepsze wzorce chrześcijańskie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania, które mają pobudzić zarówno do myślenia, jak i stosowania nauki w codzienności.

Oprócz cytatów z Pisma świętego autorzy przywołują także obszerne fragmenty Katechizmu Kościoła katolickiego, Etyki nikomachejskiej Arystotelesa i niektórych dzieł św. Tomasza z Akwinu. To wszystko czyni książkę autentycznym i dobrym przewodnikiem w procesie rozwoju pełnego życia chrześcijańskiego, w oparciu o cnoty teologalne i kardynalne.

Podsumowaniem rozważań zawartych w książce jest rozdział końcowy, w którym autorzy przypominają o fundamentalnej jedności między wszystkimi cnotami. Piszą:

Cnota miłości na przykład jest zarówno roztropna, jak i odważna, a cnota nadziei jest umiarkowana i wierna. Zatem prawdziwie cnotliwy mężczyzna celuje we wszystkich cnotach.


Za św. Tomaszem z Akwinu zauważają, że ostatecznie celem cnót jest przyjaźń z Bogiem i życie zgodne z najwyższymi wartościami, jakimi są właśnie cnoty.

Patronat nad książką objęli:

„Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, „Teologia Polityczna”, deon.pl, dominikanie.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Siódma9, Radio Emaus.

O autorach:

Curtis Martin – ukończył studia z zakresu komunikacji na Louisiana State University oraz teologię na Franciscan University of Steubenville. Wraz z Edwardem Sri założył Fellowship of Catholic University Students (FOCUS), wspólnotę zrzeszającą amerykańskich studentów i realizującą papieski program nowej ewangelizacji. 

Tim Gray – jest znanym katolickim mówcą i autorem, prezesem Augustine Institut. Ukończył studia teologiczne na Duke University i Franciscan University of Steubenville. Doktorat z biblistyki uzyskał na Catholic University of America. 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze