Współczesny model rodziny

Zaangażowanie kobiet w pracę zawodową dało więc szansę większego zaangażowania się ojca w życie rodziny. Współdziałający mąż nie matkuje, lecz ojcuje. Współczesny ojciec - absolwent szkoły rodzenia - radzi sobie nie gorzej niż matka. Współc...