Stalina wojny początek

Tekst wystąpienia Stalina rozwiewa wszelkie możliwe wątpliwości na temat agresywnego charakteru jego polityki zagranicznej w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz wskazuje na bezpośredni udział jego państwa w rozpętaniu tej wojny. Jesz...